Vila Soběšice

Stavba pro radost

 

 

V krátkém období mezí 1. a 2. etapou výstavby na Ríšové ulici v Žebětíně jsme si "odpočinuli" od větších staveb realizací malé rodinné vily nezvyklého tvaru, konstrukce a barev. Místo stavby bylo v Soběšicích na okraji satelitu sestaveného převážně z malých domků odpudivého tvaru, s těžko pochopitelnými dispozicemi a s majiteli, kteří v nich celý týden nebydlí. Začínali jsme na zelené louce a stejně tak jako i předchozí stavby byla i tato včetně statiky a řemesel plně zajišťována naší společností. Investor si během výstavby vyhradil některé dodávky, které jsme mu milerádi přenechali. Oproti původnímu návrhu jsme na fasádě (kde byl původně navržen z části dřevěný obklad), prosadili změnu na CETRIS desky, což nakonec zdůraznilo architektem zamýšlené prolínání hmot. Ani v barvách jsme se nedrželi pozadu. Místo dřeva pastelová žlutá, pak cihlově červená (v barvě okolních střech) a šedomodrá v odstínech amfibolitu. V této kombinaci jde o dům skutečně výrazný. Když si uvědomíme jak to mohlo, třeba po pěti letech, dopadnout s dřevěným laťováním , tak o to více nás těší jeho konečná podoba. Bohužel jsme neměli čas na venkovní úpravy a oplocení, protože v té době již začínala naše další hlavní stavba 2. etapa na Ríšové v Žebětíně.

Celkový investiční náklad: 8 mil. Kč.

 

 

projekty

kontakt

INVO Real s.r.o.
Klobouček 55
641 00 Brno
tel. 602721816 - Ing. Darina Coufalová
e-mail: invo@invo.cz
 

obrazová dokumentace

Tak jsme začínali. Linie základů. Základy a základová deska
Izolace pod nosné zdi Založení prvních zdí
Tepelná izolace nadokenních překladů Kontrolujeme výšky
Bodnění DOKA. Snížený nosník garáže Příprava na betonáž
Bednění DOKA. Dvojitý nosný systém Výztuž stropu. Kladení distančních vložek
Výztuž stropu. Zásoba HADů Prostřih pro svítidla
Výztuž stropů před dokončením Zdíme 2. nadzemní
Transport malty Betonáž šikmého nosníku
Obtížnější partie pro mistra Čtyřpatrové vnitřní lešení
Na šikmé ploše Na tepelnou izolaci s vysílačkou
Živičná krytina plochých střech Práce klempíře-odvětrání štítové fasády
Práce klempíře-lepená napojení Práce klempíře-výdechová štěrbina
Práce klempíře-pohled z rovné na šikmou Výsledek našeho snažení 1
Výsledek našeho snažení 2 Výsledek našeho snažení 3
Výsledek našeho snažení 4 Výsledek našeho snažení 5
Výsledek našeho snažení 6 Výsledek našeho snažení 7
Výsledek našeho snažení 8 Výsledek našeho snažení 9
Výsledek našeho snažení 10 Výsledek našeho snažení 11
Výsledek našeho snažení 12 Výsledek našeho snažení 13
Výsledek našeho snažení 14
 
 

reklama